Kurumsal


Hakkımızda

Hakkımızda

2000 yılında meslek hayatına başlayarak üst düzey banka yöneticiliği, yurtiçi ve yurtdışında uluslararası firmalarda genel müdürlük, mali işler müdürlüğü, finansal danışmanlık, muhasebe müdürlüğü, mali işler koordinatörlüğü ve CFO pozisyonlarında görev aldı. Uzun bir süredir de Mali Müşavir mesleğini sürdürmektedir.

 

Müşavirlik hizmeti sunduğumuz kanun ve mevzuatlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kurumlar Vergisi,
 • Gelir Vergisi,
 • Katma Değer Vergisi,
 • Damga Vergisi,
 • Transfer Fiyatlandırması,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,
 • Şirketlerin Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri
 • Şirket Satış / Devir Hizmetleri
 • Yabancı ve Yerli Yatırımcılara Verilen Hizmetler,
 • Mali Mevzuat Eğitim Hizmetleri
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
 • Emlak Vergisi,
 • Gümrük Vergisi dışında kalan diğer dolaylı vergiler,
 • Kambiyo mevzuatı,
 • Teşvik mevzuatı,
 • Ticaret hukuku,
 • Serbest Bölgeler mevzuatı,
 • İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı,
 • Vakıf Üniversitelerinin Vergisel yönden durumları
 • Diğer mali kanun ve yönetmelikler,