Hizmetlerimiz

Ticaret Sicil İşlemleri Hizmetleri

Ticaret Sicil İşlemleri Hizmetleri

» Şirket kuruluş işlemleri » Şirket genel kurul işlemleri (Çağrılı ve çağrısız) » Şirket anasözle..

Devamı
Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri

» Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması, » Vergi beyannamelerinin hazırl..

Devamı
Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

» Vergi hukuku, ticaret hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve iş hukuku danışmanlığı » Yatırım fizibilite raporları hazırlan..

Devamı
Müşavirlik Hizmetlerimiz

Müşavirlik Hizmetlerimiz

Vergi Politikasının Oluşturulması ve Vergi Planlaması Yapılması Kurulacak şirketin faaliyetlerinin ve her bir ana faaliyet konusunun verg..

Devamı
Finansal Hizmetler

Finansal Hizmetler

» Kredi danışmanlığı hizmetleri » Kur ve faiz riski hedgingi » Şirket satış ve devir işlemleri danışmanlığı &raqu..

Devamı
Teşvik Uygulama Hizmetleri

Teşvik Uygulama Hizmetleri

» Dahilde işleme ve hariçte işleme izin belgesi » Yatırım teşvik belgeleri » Turqualıty teşvikleri, Fuar katılım..

Devamı
Mesleki Duyurular

Mesleki Duyurular

İhracat Rakamları Açıklandı Yeni Nesil Yazar Kasa Zorunluluğu Kalktı Şirkette Paylar Senet İle Devredilebilir Mi? Stajyer Maa..

Devamı
Risk Yönetim Hizmetleri

Risk Yönetim Hizmetleri

» İç kontrol ve iç denetim » Hile ve suistimal denetimi » Sosyal uygunluk denetimleri » Süreç ..

Devamı