Hizmetlerimiz


Risk Yönetim Hizmetleri

Risk Yönetim Hizmetleri

» Şirket kuruluş işlemleri
» Şirket genel kurul işlemleri (Çağrılı ve çağrısız)
» Şirket anasözleşme değişiklik işlemleri
» Nevi değişikliği
» Şirket bölünme ve birleşme işlemleri
» Yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemleri
» Hisse devir işlemleri

Şahıs firması kurma prosüdürü ve maliyeti 2017


-Öncelikle bir muhasebeyice ihtiyacınız var. Muhasebeciniz ortalama şahıs firması kurulumu için sizden 500-750 TL civarında bir rakam isteyecektir. Bunun dışında  aylık 149-371 TL + kdv civarında muhasebeci ücretiniz olacaktır. İşiçi sayısı muhasebe ücretini ekilemektedir.

- Muhasebeciniz işe başlama formu dolduracaktır

- 2 adet nufus cüzdanı sureti

- 2 Adet ikametgah (muhtardan temin edilebilir) Tanesi 7 TL

- İmza beyannamesi noterden 100 TL civarında

- Muhasebecinin işlerinizi takip etmesi için vekalet 100 TL civarında

Bunun dışında iş yeriniz kira ise kira kontratı size aitse tapu fotokopisi gereklidir.

Kira kontratları için, kira bedeline göre düşük oranda bir damga vergisi ödenecektir.

Yazar kasa gerekiyorsa ayrıca  1000-1500 TL masrafınız olabilir

İş kolunuza göre Ticaret odasına kaydınız gerekli ise 1000-1500 tl ye yakın masrafınız olabilir.

Kaşe :10 TL civarında

Defteri tasdik ettirmelisiniz 150 TL arasında

250-300 TL civarında bir bütçeyide fatura - tahsilat makbuzu ve zarf basımı için ayrımanız gerekmekte.

Çalışma ruhasatı maliyeti değişkenlik göstermekte ilgili kurumdan öğrenebilirsiniz.

Gelir vergisi oranları 2017

 

 

Gelir dilimleri

Vergi oranı
13.000 TL'ye kadar % 15
30.000 TL'nin 13.00 TL'si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası % 27
70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, fazlası % 35

 

 

Limited Şirketi 

Limited şirketi, gerçek veya tüzel kişi tarafından ekonomik faaliyetler gerçekleştirmek amacı ile kurulan şirket türüdür. En fazla 50 ortaklı olarak faaliyetlerini sürdürebilir. Bankacılık ve sigortacılık dışında  her ticari ve ekonomik faaliyette bulunabilir. Her bir ortak esas sözleşmede belirlenen hükümlerce yetki ve pay sahibidir.

Limited Şirketi Kurma Süreci 

Ana sözleşme hazırlanması

 • Şirketin ticari ünvanı tespit edilir.
 • Ortakların isimleri yine bu sözleşme içinde ikamet adresleriyle birlikte yazılır
 • Şirketin yönetim kadrosu esas sözleşme içinde belirtilmelidir.
 • Şirketin genel merkezi ve kira kontratı hazır olmalıdır.
 • Ortaklık yapısı ve hisse yapısı bu sözleşmece belirtilen şekilde olacaktır.
 • Asgari sermaye tutarı da sözleşmenin içinde yer alacaktır.

Kuruluş

Noter İşleri

Noterlik tarafından yapılacak olan işlemlerde ortakların nüfus cüzdanı ile birlikte orda olmaları gerekir. Noter işlemleri pay sahiplerinin vekaletiyle birlikte bir vekil tarafından da temsil edilebilir. Bu aşamada ana sözleşme harcının yatırılması gerekmektedir.

Sicil İşlemleri

Kuruluş dilekçesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla beraber bir takım bilgi ve belgeler hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Noter tarafından tescillenmiş 3 adet ana sözleşme
 • Taahütname
 • İmza sirküleri
 • Ortakların Kimlik Fotokopileri
 • İkametler
 • Kapaklı Dosya

Vergi Dairesi

Vergi dairesi için hazırlanması gereken belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Başlangıç formu
 • Kira kontratı
 • Noter tarafından tescilli esas sözleşme
 • İmza sirküleri

Ticaret ve Sanayi Odaları İşlemleri

 • Başvuru formu
 • Ticari Sicil Gazetesi Örneği
 • Noter onaylı esas sözleşme
 • Yöneticilerin imza sirküleri
 • İkametgâhlar
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Belediye’de Gerekli Olacak Evraklar

 • Ruhsat çıkarmak ve iş yeri açmak için müracaat ediniz.
 • Gerekli vergi ve harçlar yatırınız.
 • Kira sözleşmesi yahut tapu fotokopisi paylaşılacaktır.
 • Vergi Levhası/Belgesi
 • Ticaret yada sanayi odası kayıt belgesinin bir kopyasını paylaşılacaktır.
 • Ticaret Sicil gazetesi