Hizmetlerimiz


Risk Yönetim Hizmetleri

Risk Yönetim Hizmetleri

Vergi Politikasının Oluşturulması ve Vergi Planlaması Yapılması


Kurulacak şirketin faaliyetlerinin ve her bir ana faaliyet konusunun vergi karşısındaki konumunun belirlenmesi, yararlanılabilecek yasal vergi avantajlarının belirlenmesi, nasıl uygulanacaklarının planlanması, gelecek yıllarda şirket üzerindeki vergi yükünün hesaplanıp, vergi planlaması yapılarak vergi tasarrufunda bulunulması ve şirketin vergi yükünün yasalar çerçevesinde minimize edilmesi.
 

Muhasebe, Defter Tutma, Denetim, Tasdik ve Müşavirlik Hizmetleri Sunulması 

 

Anahtar teslim olarak muhasebe, vergi, SSK vb. yükümlülükler ile ilgili denetimlerin yapılması, muhasebe sisteminin kurulup geliştirilmesi, düzenlenecek sözleşmelerin gözden geçirilmesi, kanuni tasdik zorunluluğunun yerine getirilmesi, vergi idaresi ile ilgili sorunların çözümlenmesi, muhasebenizin anahtar teslim olarak şirketiniz içinde veya dışında tutulması.

Serbest Bölge-Teşvik Planlaması ve Uygulaması


Kurulacak şirketin destekleme ve teşvik haklarının belirlenmesi, belirlenen teşvik unsurlarından ve serbest bölge uygulamalarından yararlanması için gerekli izin ve belgelerin alınması, teşvik unsurlarından yararlanma ve serbest bölge faaliyetlerine ilişkin prosedürlerin ve uygulamanın anahtar teslim olarak yerine getirilmesi,

Yabancı Sermaye ve Çalışma İzinlerinin Alınması


Yabancı yatırımcılar ile işbirliği ve ortak yatırım yapılması halinde, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması, kuruluş ve izinlerin anahtar teslim olarak üstlenilmesi.

Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye'de açacakları şubeler tescili, Şube açılması, Merkeze bağlı tali şube açılması, Türkiye vekilinin değiştirilmesi, Ünvan - Faaliyet konusu ve adres değişikliği, Şube sermayesinin artırılması, Şube tasfiyesinde çalışılmaktadır.

Ana Sözleşme Hazırlanması ve Kuruluş İşlemleri


Kurulacak şirketin faaliyetlerine ve statüsüne en uygun olan şirket nevinin belirlenmesi ve optimal bir anasözleşme hazırlanması, kuruluş işlemlerinin yürütülüp, sonuçlandırılması.

Vergi Danışmanlığı


Danışmanlık hizmetleri kapsamında sunduğumuz hizmetler; mükelleflerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, kanunlar ve mevzuatla ilgili müşavirlik hizmetleri sunmak, görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunmaktır. Müşavirlik hizmeti sunduğumuz kanun ve mevzuatlar aşağıda belirtilmiştir:

 • - Kurumlar Vergisi, 
 • - Gelir Vergisi, 
 • - Katma Değer Vergisi,
 • - Özel Tüketim Vergisi, 
 • - Vergi anlaşmaları, 
 • - Damga Vergisi, 
 • - Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, 
 • - Emlak Vergisi,
 • - Gümrük Vergisi dışında kalan diğer dolaylı vergiler, 
 • - Kambiyo mevzuatı, 
 • - Yabancı Sermaye mevzuatı, 
 • - Sermaye Piyasası mevzuatı, 
 • - Bankacılık mevzuatı, 
 • - Teşvik mevzuatı,
 • - Serbest Bölgeler Mevzuatı, 
 • - Ticaret hukuku, 
 • - İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı, 
 • - Diğer mali kanun ve yönetmelikler,