Hizmetlerimiz

Ticaret Sicil İşlemleri Hizmetleri
Ticaret Sicil İşlemleri Hizmetleri

» Şirket kuruluş işlemleri » Şirket genel kurul işlemleri (Çağrılı ve çağrısız) » Şirket anasözle.. Devamı..

Muhasebe Hizmetleri
Muhasebe Hizmetleri

» Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması, » Vergi beyannamelerinin hazırl.. Devamı..

Danışmanlık Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri

» Vergi hukuku, ticaret hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve iş hukuku danışmanlığı » Yatırım fizibilite raporları hazırlan.. Devamı..

Müşavirlik Hizmetlerimiz
Müşavirlik Hizmetlerimiz

Vergi Politikasının Oluşturulması ve Vergi Planlaması Yapılması Kurulacak şirketin faaliyetlerinin ve her bir ana faaliyet konusunun verg.. Devamı..

Finansal Hizmetler
Finansal Hizmetler

» Kredi danışmanlığı hizmetleri » Kur ve faiz riski hedgingi » Şirket satış ve devir işlemleri danışmanlığı &raqu.. Devamı..

Teşvik Uygulama Hizmetleri
Teşvik Uygulama Hizmetleri

» Dahilde işleme ve hariçte işleme izin belgesi » Yatırım teşvik belgeleri » Turqualıty teşvikleri, Fuar katılım.. Devamı..


Haberler / Blog